search...

Google

Saturday, August 06, 2011

Understanding What Love Means...

It can never really be fully understood but one could definitely get a glimpse of it.
It can never really be explained but it can be felt.
It can never really be proven but it can be made known.
It can be for a moment but it can also be forever.

Love is felt, love is shared, love is to be accepted.
Don't fear it, don't think it's too good to be true, don't think you can only love once.
Give it, embrace it.
Be thankful for what has been but more so, for what could be.

Wednesday, April 20, 2011

nag-aalala...

kamusta ka?

kamusta ang araw mo?

nakatulog ka ba nang mahimbing?

wag magpabaya...

pahinga ka...

kain ka...

lagi-lagi.

Tuesday, April 12, 2011

bukas darating din ang umaga


hindi kailanman inasahan
na hahantong sa ganito,
pero ganon yata talaga ang buhay
walang sigurado, walang nakataga sa bato.

wala akong ginustong baguhin
buong akala ko'y hawak kamay nating tatahakin
ang bawat araw na darating.

dumating ang unos...
pilit na sinubukang lampasan...
hanggang sa tila wala nang maaasahan,
dumilim ang buong kalangitan.

pero bukas, darating din ang umaga.
gigising ka, at nandyan na muli ang sikat ng araw...
at may ngiti na ulit sa iyong mga labi,
mayroon ka na muling aasahan,

iibig kang muli.

bukas, bukas, bukas...
mauubos din ang mga ulap.