search...

Google

Tuesday, April 21, 2009

LP #53 :: Hardin


ilang buwan ang hinintay upang matapos ang tag-lamig...
ilang buwan na lamang at hahaluan na ng samu't saring kulay,

ang berdeng damo't dahon sa hardin na ito.


sa ngayon ay patuloy pang naghihintay...

para sa mga bulaklak na uusbong mula sa lupang nag-aabang.


waited for several months for winter to be over...

and just a couple more months,
and this will be filled with color,

more than the green of the grass and leaves.


for now we shall continue to be patient...

for the flowers that will bloom in the soil that has been waiting.

LP #52 :: Paboritong Litrato


pagbabalik-tanaw.

reminiscing.

LP #51 :: Sapatos


Hilaga
Timog
Silangan

Kanluran


Saan ba ako pupunta?

Saan ba ako dadalhin ng mga sapatos na ito?

Kung saan man...

ang importante ay ang paglalakabay patungo rito.


North
South

East

West


Where am I headed?

Where will these shoes bring me?
Wherever it may be...

what's important is the journey.

Isang Pasasalamat


para sa lahat ng mga biyaya...
para sa lahat ng mga pagkakataon...
para sa lahat ng mga kaligayahan...
para sa lahat ng mga hirap na nalalagpasan...
para sa lahat ng pagmamahal...

salamat.


araw-araw inaalala ang mga regalong ipinagkakaloob at araw-araw ding paulit-ulit na nagpapasalamat.

patuloy na ipinagdarasal ang walang kupas na patnubay.