search...

Google

Tuesday, April 21, 2009

Isang Pasasalamat


para sa lahat ng mga biyaya...
para sa lahat ng mga pagkakataon...
para sa lahat ng mga kaligayahan...
para sa lahat ng mga hirap na nalalagpasan...
para sa lahat ng pagmamahal...

salamat.


araw-araw inaalala ang mga regalong ipinagkakaloob at araw-araw ding paulit-ulit na nagpapasalamat.

patuloy na ipinagdarasal ang walang kupas na patnubay.

No comments: