search...

Google

Tuesday, April 21, 2009

LP #53 :: Hardin


ilang buwan ang hinintay upang matapos ang tag-lamig...
ilang buwan na lamang at hahaluan na ng samu't saring kulay,

ang berdeng damo't dahon sa hardin na ito.


sa ngayon ay patuloy pang naghihintay...

para sa mga bulaklak na uusbong mula sa lupang nag-aabang.


waited for several months for winter to be over...

and just a couple more months,
and this will be filled with color,

more than the green of the grass and leaves.


for now we shall continue to be patient...

for the flowers that will bloom in the soil that has been waiting.

No comments: