search...

Google

Wednesday, January 07, 2009

LP #38 :: Karoling


kalansing ng barya
ang himig ng karoling,
sa pasko ito'y

patuloy pa rin itong maririnig.


the jingle of coins,
are the sounds of their hymns,

this christmas

we will still hear these carols.

No comments: