search...

Google

Wednesday, January 07, 2009

LP #39 :: Freestyle


paglipat ng pahina,
sa bagong yugto ng aking buhay,

ito ang sumalubong,

puting yelo sa mga puno...


as the page turns,
to this new chapter in my life,

what welcomes me,
is the snow in the trees...

1 comment:

Jay - agent112778 said...

buti pa kayo maraming christmas tree kami kashit isa wala :(