search...

Google

Monday, March 23, 2009

LP #48 :: Bagtatak ng kalabisan


labis na pagod ang laman

dulot ng puyat sa trabahong walang katapusan


maaari ring labis na kaligayahan

walang humpay na hagikgikan, kainan, inuman


sa iba'y labis na kalungkutan

dala ng luha, ng lumbay, ng pusong nakararamdam ng kakulangan

...eyebags


a sign of extremes

it carries extreme fatigue

caused by late nights of working endlessly

it could also be extreme happiness
a never-ending night of laughter, food, and drinks


for others, extreme loneliness

caused by tears, sadness, of a heart that is empty

...eyebags

No comments: