search...

Google

Monday, March 23, 2009

LP #50 :: Paboritong Alahas


tila hubad ang pakiramdam
pag hindi suot ito.
kung mawala'y hindi malalaman

kung ano ang gagawin ko.

i feel naked and lost
when i don't wear them.
if i lose my favorites
i wouldn't know what to do.

No comments: