search...

Google

Monday, March 23, 2009

LP #49 :: Blusa/Polo


kwelyo ng polo
simbolo ng trabaho.

sa mga panahong ito
hindi lahat ay binibiyayaan nito.

kaya't abot langit ang pasasalamat
sa pagkakataong maisuot muli ito.

a shirt's collar

is a sign of a job.
in our current situation

not all is blessed with it.
so thanks to the heavens

for a chance to wear this once again.

No comments: